Otázky a odpovědi

Zde naleznete odpovědi na otázky, které vás možná napadnou předtím, než se rozhodnete u nás tisknout.

Co jsou to „tisková data“?

Studio je součástí tiskárny a díky znalosti postupů, technologických možností a úzké spolupráci s výrobou zajistíme co nejefektivnější zpracování Vaší zakázky.

Vstupní formát pro zpracování je u nás PDF a to podle normy ISO 15930-1:2001 – PDF/X-1a.

Základní parametry PDF/X-1a:

PDF verze 1.3 (kompatibilita Acrobat 4) – vytvořené i v jakékoli vyšší verzi.
Všechny barvy CMYK, stupně šedi (grey) nebo bitová mapa (pérovky).
Barvy Pantone pouze pokud se tisknou jako přímé, jinak převést na CMYK.
Vložené všechny fonty.
Pokud je tisk až do kraje musí být přidaná spadávka (nejméně 3 mm).
Pokud je spadávka zapněte při výstupu ořezové značky odsazené nejméně 3 mm (nebo víc podle spadávky)
Správná velikost stránek odpovídající tisku (1:1).
Kompozitní PDF (ne separované).
Strany v PDF musí být v pořadí jak jdou za sebou, nedělejte dvoustrany.
Pokud je nutné více souborů PDF, pojmenovat jak jdou za sebou.
PDF nesmí obsahovat průhlednosti – musejí být sloučené.
Používejte ICC profil Fogra39 (ISO 12647-2:2004) nebo Fogra27

Kdy jsme k zastižení?

Mimo víkendy denně od 6.00 do 15.30 v ulici U Chemičky 880/18 v Ústí nad Labem. Více viz kontakt.

Jak předat tisková data?

Data je možné poslat e-mailem (menší velikost), na náš ftp server (větší velikost), na CD/DVD, na flash disku nebo poslat pomocí některého serveru pro zasílání dat (např. www.uschovna.cz).
Pro poslání na náš ftp server si vyžádejte přístup a vždy zašlete e-mail s oznámením o uložení dat s popisem – složka, název souboru, parametry, název zakázky, formát, rozsah, poznámky…
K zakázce doporučujeme dodat maketu nebo kontrolní výtisk, u složitějších zakázek je to nutné. Vhodný je také certifikovaný nátisk pro kontrolu barevnosti, zvlášť u graficky nebo barevně náročných tiskovin (fotografické publikace, kalendáře…).

Nejčastější chyby v tiskových datech (PDF)

Přetisk bílé barvy. Například bílé logo nebo text v barevné ploše. Pokud má nastavený přetisk bílé, tak se nevytiskne. Zkontrolovat to lze v nastavení Acrobatu – Náhled přetisku nebo například v InDesignu – Náhled výtažků. Stává se to často třeba při změně původní 100 % černé (mívá automaticky nastavený přetisk) na bílou, kde může přetisk zůstat nastavený. Pozor – tisk na běžné tiskárně může být vpořádku, přesto je PDF špatné. Většina tiskáren nemá poscript a výstup na tiskárnu probíhá jinak než na RIPu. Náhled přetisku jde také zapnout ve většině grafických programů (InDesign, Illustrator, Corel).

Přetisk černé. Ve většině případů je nastaven přetisk černé (100%K) automaticky a většinou je to v pořádku. Pokud ale použijete větší plochu černé, bude kresba pod černou prosvítat a působit rušivě. V tomto případě musíte přetisk černé vypnout.

Chybí spadávka. Taková zakázka někdy nejde vůbec vytisknout a případné zvětšení a oříznutí znehodnotí celý výsledek nebo dokonce něco na stránce chybí (odřízne se).

Verze PDF není 1.3. Vyšší verze nemusí být korektně zpracovány.

PDF obsahuje průhlednosti. Pokud požijete správně PDF 1.3, tak budou průhlednosti sloučené, protože PDF 1.3 je nepodporuje. To je možné až v dalších verzích. Průhlednosti se mohou při RIPování špatně sloučit a dojít k chybě. Také výrazně prodlužují dobu zpracování zakázky. V konečné fázi se stejně vždy musí sloučit.

PDF obsahuje barvy Pantone, ale tiskne se CMYK. Některé barvy Pantone se po převodu do CMYK hodně změní. Existuje srovnávací vzorník pro převod. Pokud se netisknou jako přímé, není důvod je používat. Výsledný tisk pak může být barevně úplně jiný než byl záměr. Nejhorší varianta je pokud se jedna barva Pantone tiskne jako přímá a v PDF jich je víc. Taková zakázka nemusí jít vůbec zpracovat nebo dochází k chybám, záměnám apod.

Tiskové značky (ořezové, pasovací, škály, popisy) zasahují do spadávky. Pozor na implicitní nastavení v aplikacích. Ve všech programech určených pro předtiskovou přípravu jde nastavit vzdálenost tiskových značek. Bohužel implicitní nastavení nebývá správné (např. InDesign). Je potřeba tuto hodnotu nastavit podle použité spadávky – stejnou nebo o něco větší hodnotu (typicky 2,5 mm). Nesprávné nastavení komplikuje výrobu, hlavně knihařské zpracování a fakticky zmenšuje spadávku.

PDF obsahuje OPI vazby. Většinou se při zpracování nic nestane, ale může nastat situace, kdy RIP použije pouze náhled obrázku pro tisk. Vypnuté OPI vazby tuto možnost vyloučí.

Při výstupu do PDF je zapnutá volba „simulovat přetisk“. Tato volba je pro výstup na „obyčejné“ tiskárny které neumějí pracovat s přetiskem. Pro výstup do PDF určené k dalšímu zpracování u nás (i jinde) NESMÍ být tato volba při výstupu zapnutá. Může způsobit chyby v barevnosti.

PDF obsahuje definici barev RGB (nebo LAB). V tomto případě nelze zaručit správnou výslednou barevnost. Pro převod z RGB do CMYK existuje mnoho způsobů a převádí se podle různých profilů a výsledky mohou být velmi odlišné.

PDF je vytvořeno exportem (ne tiskem). Export do PDF nebývá vždy korektní. Situace se sice stále zlepšuje, například v novějších verzích InDesignu nebo Corelu lze export použít. Vytvoření PDF tiskem na „Adobe PDF“ nebo do poscriptu a následné distilaci dostanete korektní PDF (pozor na správné nastavení Distileru v obou případech).

Fakturační údaje

Jiří Bartoš – SLON, spol. s r.o.
U Chemičky 880/18
400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25431013
DIČ: CZ25431013

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1850
Bankovní spojení: Komerční banka v Ústí nad Labem, číslo účtu: 121047411/0100

Vazba – co to je?

Knihařské práce

 • snášení
 • falcování
 • kulacení bloků
 • výseky hmatníků
 • vrtání
 • děrování
 • kroužkování (např. visačky)
 • perforace
 • šití složek
 • spirálová vazba – TWIN WIRE
 • odvařování PVC desek na VF lisech
 • sleporažba
 • ražba fólií
 • ruční práce
 • vazba

Druhy vazeb:

 • V1 sešitová vazba – manuály a návody, prospekty, sešity
 • formát: min. 89×12, max. 305×349
 • V2 lepená vazba – katalogy, brožury
 • V3 bloková měkká vazba
 • formát dle přání zákazníka
 • V4 lepená a šitá vazba – náročné publikace
 • V7 tuhá vazba s kombinovaným potahem
 • formát min. 125×100×6, max. 350×290×50
 • V8 tuhá vazba s nekombinovaným potahem – knihy, diáře
 • formát min. 125×100×6, max. 350×290×50
 • V9 tuhá vazba, desky z PVC
 • Twin wire – kalendáře, mapy, bloky

Jak zaplatit zakázku?

Fakturace

 • standartní splatnost faktur 14 dní
 • navýšení splatnosti po dohodě

Platba v hotovosti

 • u zakázek v hodnotě do 5.000,- Kč bez DPH upřednostňujeme platbu v hotovosti