DTP

Desktop publishing, zkráceně DTP, pochází z angličtiny a znamená tvorbu tištěného dokumentu pomoci počítače. Pokud se chystáte vydat knihu, brožuru či jinou tiskovinu, rádi se ujmeme vašeho díla (třeba ve stavu rukopisu) a postaráme se o jeho převod do tištěné podoby, o sazbu i tisk.